khởi động xe sau thủy kích thế nào

Mẹo khởi động lại ô tô sau khi bị thủy kích

Do đó, nếu trong dầu có lẫn nước thì mức ảnh hưởng sẽ nghiêm trọng hơn xe máy xăng, các bước xử lý cũng có